ODSTRANĚNÍ PLÍSNÍ

Víme, jak účinně odstranit plíseň 

TEPELNÉ MOSTY, VZNIK, ODSTRAŇOVÁNÍ PLÍSNĚ A PROTIPLÍSŇOVÝ NÁTĚR PRAHA

 

Plísně? Věčné téma a strašák pro většinu domácností. Už jste se s tímto problémem taky setkali? Pokud ano, již víte, že to není nic příjemného a není jednoduché se jich zbavit.

Plísně mohou být i užitečné produkují-li antibiotika, organické kyseliny, popřípadě enzymy v průmyslovém měřítku. Většina z nás má ovšem zkušenosti s plísněmi škodlivými. S těmi které způsobují mykózy, rozkládají potraviny a kazí dřevo a samozřejmě s těmi, které se vyskytují v našich domácnostech, sklepech, garážích atd.

Spousta z vás se ptá, jakto, že mám doma plíseň, však větrám, topím? Co pro to mohu udělat víc? Věřte, že možností je spousta.

Důležité je přijít na příčinu toho, proč se u vás plíseň objevuje a poté vhodné řešení.

 

PŘÍČINA VZNIKU PLÍSNÍ

 

Se vznikem plísní je spjatý pojem – tepelný most. Co tento pojem znamená, jak tepelné mosty vznikají a jak zabránit jejich vzniku?

Tepelné mosty jsou místa, kterými z budov uniká tepelná energie z interiéru do okolního prostředí. To je skutečnost, která nás stojí nejen peníze, ale tepelné mosty mohou způsobit právě i plesnivění izolace či dokonce narušení konstrukce domu.

Máme několik typů tepelných mostů. Můžeme je dělit například podle vzniku. Některé mosty mohou být způsobeny netěsnostmi v plášti dělící konstrukce. V tomto případě vznikají tepelné ztráty prouděním. Jedná se o odvětrávání vnitřního vzduchu do exteriéru, což může být například i otevřené okno.

Další typ tepelných mostů vzniká, když je nevhodně navržená samotná stavba dělící konstrukce. Roli mohou hrát klimatické podmínky dané oblasti. Mosty mohou vznikat i vlivem později přidaného prvku do konstrukce nemovitosti. Ovšem, nejčastější situace, při kterých tepelné mosty vznikají, je ukončení zateplovacího systému při základech, okenních otvorů či pozednice. Tepelné mosty mohou vést stěnami i střechou do okolí, ale i sklepem či garáží. Tedy v podstatě do všech směrů. Tepelné mosty způsobují nejen tepelné ztráty a vyšší spotřebu energie, ale také pokles vnitřní povrchové teploty, někdy až pod rosný bod.

Rosný bod je teplota, při které se vzduch stane nasyceným, aniž by mu byla dodána vodní pára z vnějšího prostředí, a to následkem izobarického ochlazování. Pokud teplota klesne pod teplotu rosného bodu, obvykle dochází ke kondenzaci páry a vzniká tak rosa nebo mlha. V praxi poté platí, že pokud je vlhkost ve vašem bytě 50% a byt je vytopen na 22°C, potom je hodnota rosného bodu kolem 10,5°C. Voda poté kondenzuje v tom místě, kde je povrchová teplota nižší než je hodnota daného rosného bodu. To jsou například obvodové stěny. V takovýchto místech se pak plíseň vyskytuje nejčastěji.

Odstranění tepelných mostů není jednoduché a pokud se nad skladbou vnějšího pláště, včetně vlastností jednotlivých vrstev z hlediska propustnosti plynů i par, nepřemýšlí, již při stavbě, vyžaduje poměrně značný zásah do konstrukce, který je samozřejmě nákladný.

Vhodným řešením nemusí být pouze takto radikální řešení, ale někdy stačí využít služeb odborné firmy, která vás plísní může na dlouhou dobu zbavit, aniž byste podnikali rozsáhlé stavební úpravy.

 

 

ÚČINNÉ ODSTRANĚNÍ PLÍSNÍ

Jednou z firem, která se problematikou, vzniku a odstranění plísní, již dlouhá léta zabývá je i naše firma STROJOVÉ ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ PRAHA


Můžeme vám s odstraněním plísní pomoci pomocí proti plísňového nátěru LSG.
S tímto produktem máme velmi dobré zkušenosti a proto garantujeme životnost a účinek LSG, dle náročnosti klimatických podmínek, v intervalu 4 až 6 let. Tato technologie se pyšní výjimečnými vlastnostmi. Jednou z nich je vlastnost difúzního odporu, fasáda je díky tomu uzavřená a chráněná. Nanesený nátěr LSG tedy nejen, že zamezuje vlhkosti, ale zároveň odstraní vznikající mikrobiální napadení.

Jelikož se nátěr musí realizovat na čistou plochu, předtím než LGS naneseme, provedeme mechanické odstranění biologických nečistot, Nečistoty jako jsou např. černé a zelené výkvěty odstraňujeme vždy na mokro a s pomocí dezinfekčního přípravku SANATOP LIKVID PROFI. V exteriérech řešíme odstranění pomocí vysokotlakého čističe v interiérech omítku na mokro oškrábeme. Povrch se následně nechá vyschnout a pokud je třeba sjednotí se malbou. Výsledným krokem je pak již samotné nanesení LGS.

Takto jednoduše je možné si nechat plísně odstranit, a naše firma, STROJOVÉ ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ PRAHA, vám s tím může pomoci. Naše postupy jsou ověřené širokou klientelou a jako přední firma ve střední Evropě, která se problematice plísní věnuje již mnoho let, se považujeme za opravdové odborníky.